Duurzaamheid

De ondernemingsgroep fischer neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. De uitgangspunten hiervoor zijn vastgelegd in het leidend beginsel van fischer en houden rekening met economische, sociale en ecologische aspecten. fischer plant de economische ontwikkeling met op de lange termijn gerichte en duurzame doelstellingen, die daarbij niet in tegenspraak met het maatschappelijke belang mogen zijn.

Het leidend beginsel van fischer regelt de omgang met alle aan de onderneming verbonden groepen mensen (belanghebbende of stakeholder) en het managementbegrip. Het leidend beginsel vormt tevens het kader voor het economisch handelen. Vertrouwde samenwerking, betrouwbaar en stabiel handelen, wederzijdse respect, vergoedingen die in een goede verhouding met de geleverde prestaties staan alsmede toekomstbestendige organisatievormen behoren daar net zo goed bij als een actieve informatievoorziening richting openbare leven en pers, de waardering voor beschermde eigendomsrechten van anderen – die fischer ook voor de eigen rechten eist – alsmede de actieve medewerking aan geschikte samenwerkingsverbanden, coöperaties en verenigingen.

fischer kent al tientallen jaren een actieve milieubescherming. Dit omvat ondernemingsprocessen, maar ook onderzoek en ontwikkeling van producten die minder beslag leggen op de natuurlijke bronnen.

Naast de bedrijfsinterne scholing is fischer in sterke mate betrokken bij scholingsprojecten die buiten het bedrijf plaatsvinden. De gelijkheid in kansen en de combinatie van werk en gezin worden gestimuleerd. De zekerheid van werk en bescherming van de gezondheid van medewerkers vormen binnen de onderneming een belangrijk aspect.

In het kader van de wetenschappelijke mogelijkheden ondersteunt fischer sociale, culturele en sportieve initiatieven en verenigingen, die overeenkomen met de doelstellingen en waarden van de onderneming.

De fischer kwaliteitseisen voor de bevestigingswereld

De fischer kwaliteitseisen voor de bevestigingswereld

Bij bevestigingssystemen van kunststof, metaal of bij chemische bevestigingen vertrouwen hobbyisten en professionals wereldwijd op de innovatieve producten, systemen en diensten van fischer.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

"Door middel van een actief milieumanagementsysteem dragen wij ertoe bij, dat een intact milieu zowel voor ons als toekomstige generaties behouden blijft." Bij bevestigingsystemen van kunststof, metaal of bij chemische bevestigingen vertrouwen hobbyisten en professionals wereldwijd op de innovatieve producten, systemen en diensten van fischer.