Maatschappelijk verantwoord ondernemen

"Door middel van een actief milieumanagementsysteem dragen wij ertoe bij, dat een intact milieu zowel voor ons als toekomstige generaties behouden blijft." Bij bevestigingsystemen van kunststof, metaal of bij chemische bevestigingen vertrouwen hobbyisten en professionals wereldwijd op de innovatieve producten, systemen en diensten van fischer.

Door op de markt gerichte productontwikkelingen, voortdurende verbeteringen in alle divisies binnen de onderneming alsmede producten en diensten zonder fouten, wordt fischer wereldwijd tot voorkeurspartner van klanten.
Onze processen zijn in een geïntegreerd managementsysteem, gebaseerd op DIN EN ISO 9001:2008 en DIN EN ISO 14001:2005, beschreven.
Aan de hand van onze managementpolitiek zijn ondernemingsdoelstellingen vastgelegd, die met behulp van het fischer-processysteem worden gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld:

  • voortdurende verbetering
  • actieve, geschoolde medewerkers
  • sterke processen
  • just-in-time-principes

Tijdlijn van onze tot dusver getroffen milieumaatregelen

1953
Kunststofrecycling
1977
Gescheiden verzamelen van karton
1981
Koelwateropslag als warmtebron voor warmtepompen - nieuwbouw fischer Forschung verwarming door warmtepompen, kantoorgebouw verwarming door warmtepompen
1985
Vervanging van alle PCB-gekoelde transformatoren
1989
Aanstelling van een milieumedewerker
Geluidsisolatiemaatregelen
Warmteterugwinning airconditioning Dataverwerking
Afvalscheiding in alle divisies
1992
Metaalverwerking: afvalwaterbehandelingsinstallatie
1997
Milieucertificering ISO 14001
2000

Vervanging van installatieregelingen door moderne, efficiëntere regelingen; de integratie van gebouwenautomatisering

2004
Tumlingen: nieuwe koudegenerator
2006
Tumlingen: koelwateraanvoer - vervanging van de koelwaterpompen door nieuwe, efficiëntere Horb: uitbreiding van de koude-opwekking: koudemachine met warmtepompfunctie
2008
Tumlingen, nieuwbouw werkplaats motorvoertuigen2010
Tumlingen, sanering verwarmingscentrale: Gereedkomen van de energiestudie incl. onderzoek naar stimuleringsmogelijkheden en beslissing omtrent het toekomstige verwarmingsconcept Horb, studie Totalenergieverbund: uitwerking van een concept van op de lange termijn gerichte en duurzame energie.
1970
Het gebruik van bronwater in plaats van drinkwater voor koelingsdoeleinden
Koelwaterreservoir van 1.000 m³ als energie-opslag
1979
Logboek voor speciaal afval
1983
Zware metaalvrije kunststoflakken
Gebruik van afgevoerde warmte opwekken van perslucht
1987
Chloorvrije machineolie
Terugwinning van proceswarmte metaalverwerking
Magazijn voor stoffen die gevaarlijk zijn voor het oppervlakte- en grondwater
1990
Omschakeling van het primaire energiegebruik van stookolie naar gas
Opslag voor brandbare vloeistof
1993
Olieafscheiders op voertuigwasplaatsen
1998
Nieuwbouw Denzlingen fotovoltaïsche installatie
2001
Nieuwbouw fischer automotive systems
Koelwatersopslag, koeltoren voor vrije koeling, gebruik van afgevoerde warmte door verwarming van industrievloeren, aanvoer van de afgevoerde compressorwarmte naar het verwarmingsnetwerk, koppeling met de gebouwenautomatisering
Energiedatabank
2005
Tumlingen: sanering kunststofverwerking
Optimalisatie van het koelsysteem voor het gebruik van de afgevoerde warmte
Decentrale dakventilatoren met warmteterugwinningssystemen.
2007
Tumlingen: ombouw van de koelwateraanvoer en waterbereiding
Efficiënter gebruik van de afgevoerde warmte in de KMT-hal (verwarming industrievloer) - Horb: klimaatbeheersing productie: planningswedstrijd voor koelconcept - Denzlingen: uitbreiding koude-opwekking
2009
Biopluggen - de UGf, presenteert op de FAKUMA in Friedrichshafen voor de eerste keer het prototype van een „bioplug“ voor
fischer-gastenhuis: inbouw van een mininblokverwarming voor de opwekking van warmte en stroom
Nieuw computercentrum "Green IT"
2011
Tumlingen, sanering verwarmingscentrale: uitvoeringsfase in bouwfases (bouwfase 2 in 2012)
EPD (Environmental Product Declaration) voor EWI-producten