INSTALL-FIX

De gebruiker wordt stap voor stap door het ontwerp geleid. Een statusweergave informeert voortdurend over de statische belasting van het geselecteerde fischer-installatiesysteem. In een snelkeuze menu kunnen statische bewijzen worden geleverd voor tien verschillende standaardoplossingen met consoles, frames en rails. Als alternatief kan voor complexere systemen het ontwerp worden gestart door het gewenste installatiesysteem vooraf te selecteren. In dit geval kan de doorsnede van de rail, de lengte of de afstand van de steunpunten worden veranderd.
In een volgende stap worden het type, de diameter, de isolatie en het aantal buizen gedefinieerd dat het installatiesysteem veilig moet dragen. De optie om lege of met media gevulde buizen of kanalen in het grafische ondersteuningssysteem in te voeren genereert automatisch een belasting overzicht, waardoor het noodzakelijke statische bewijs voor de railsystemen wordt geleverd. Bovendien kunnen individuele belastingen zoals voor een airconditioner of een compressor direct worden ingevoerd door vrij definieerbare punt- of lijnbelastingen. Naast een verifieerbare waarde genereert het programma, na succesvolle dimensionering, ook een onderdelenlijst van de elementen die voor het geselecteerde systeem nodig zijn, zoals hangers, draadstangen, montagerails, buisklemmen en connectoren.

 

Naar download en systeemvereisten

sc93-delivery-1