FiXperience Online

Dé online berekeningsoftware

FiXperience Online

C-FIX Online

Voor het ontwerp van mechanische- en chemische ankers in beton, alsmede injectiesystemen in metselwerk - ankerkrachtberekening met veronderstelde stijve ankerplaat of realistisch volgens de veermodelbenadering.

Naar de online versie

Veermodel in C-FIX Online

Het gebruik van een lineair veermodel in combinatie met een eindige-elementenberekening maakt het mogelijk de krachtverdeling binnen een groepsbevestiging te bepalen. Dit maakt het mogelijk de ankerkrachten van flexibele en stijve ankerplaten met behulp van een realistische berekening te vergelijken.

Om te controleren of aan de voorwaarden is voldaan (uitgaande van een stijve ankerplaat), kan de bevestiging door maatregelen worden geoptimaliseerd:

  • de dikte van de ankerplaat te vergroten
  • het vergroten van de omvang van het aangesloten profiel
  • lassen aan verstevigingen
  • een ander verankeringssysteem kiezen om de krachtverdeling te optimaliseren
  • veranderen van de hart op hart afstanden

Naar het veermodel

Voordelen Add-On FEM berekening:

Het aangesloten profiel en de schoren worden rechtstreeks in aanmerking genomen.
De realistische ankerkrachten worden bepaald in de ontwerpsoftware.
Er kunnen verschillende belastingsgevallen worden gedefinieerd en berekend.
De module kan ook worden gebruikt om bestaande verankeringen te controleren waar veronderstellingen zijn gemaakt.
De extra module voor de berekening van een voldoende stijve ankerplaat is gebaseerd op de realistische berekening van de ankerkracht - snel en eenvoudig.
De ontwerpsituatie kan gemakkelijk worden geoptimaliseerd.
De stijfheid van de ankerplaat kan worden geverifieerd.
De vervormingen worden realistisch weergegeven.

Voorbeelden

Standardansicht

Vergleichsspannungen der Ankerplatte und des angeschlossenen Profils

Spanningen

Standaard uitzichtVervormingen van de ankerplaat

Verformungen der Ankerplatte

cd-cd44994c-c72mg